شرکت مهندسی هوشمند سازان بهینه صنعت هکمتان

طراحی و اجرای سیستمهای حفاظتی و امنیتی ....... شماره ثبت : 9613

معرفی سیستم خانه هوشمند(اتوماسیون منازل)

معرفی سیستم اتوماسیون منازل یا  خانه هوشمند:                                                                در طرح اتوماسیون یا هوشمند سازی اماکن و منازل ابزار و لوازم برقی ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 183 بازدید
بهمن 89
1 پست
مهر 89
1 پست
خرداد 89
1 پست